Telefon : 051 241 826

Pravilnik

Home  >>  Cenik storitev  >>  Pravilnik

Peter Čarman s.p., Martinčeva 38, 1000 Ljubljana, D.Š. 40261956, ki ga zastopa Peter Čarman (v nadaljevanju najemodajalec)

in

najemnik prostora se z rezervacijo in vplačilom najemnine in varščine strinjata s spodnjimi pravili najema prostora Piknik pri kozolcu.

 

PRAVILNIK

o najemu prostora za piknik Piknik pri kozolcu

 

 1. Člen

 

Pogodbeni strani ugotovita, da ima najemnik interes, da bi uporabil prostor za piknik v upravljanju podjetja Peter Čarman s.p.

 

 1. Člen

Najemodajalec nudi najemniku naslednje prostore,  storitve in predmete:

(inventar je naveden na priloženem seznamu)

 • z 8 mizami in 16 klopmi pod streho in dodatnimi mizami  in klopmi ob kozolcu,
 • photo wall-om in pripomočki za fotografiranje,
 • s kuhinjo, ki je del kozolca, za pripravo hrane in pijače, kjer se nahajajo:
  • keramični krožniki, stekleni kozarci in kovinski pribor,
  • sodi namenjenim smetem, kamor postavite 120L veliko vrečo,
  • trije hladilniki in zamrzovalnik,
  • štedilnik na plin,
  • dva šanka,
  • žoge, balinčki, igrače za igranje s peskom.
  • WC-jem (ženski in moški + pisuar).

 

Po veljavnem ceniku. Podjetje Peter Čarman s.p. si pridržuje spremembe cen v skladu z veljavnimi akti Peter Čarman s.p.

Prostor je možno koristiti po urniku obratovanja, in sicer vsak dan od 10. ure dopoldne do 8. ure zjutraj naslednji dan. Za koriščenje prostora izven urnika, se stranki dogovorita posebej.

 

 1. Člen

Najemodajalec nudi najemniku še ostale storitve:

 • dodatna kuhinja z žarom, kotlom, kaminom,
 • uporaba dodatne kuhinje za catering (brez žara, kotla in kamina v kuhinji),
 • uporaba žara v dodatni kuhinji.
 • uporaba kotla v dodatni kuhinji.
 • uporaba kamina v dodatni kuhinji.
 • enega ali dveh zvočnikov z USB-jem, kablom za telefon/računalnik/tablico,
 • najem mikrofona,
 • najem zvočnika in mikrofona.
 • čiščenje (mini ali maksi paket), ki je opredeljeno spodaj.
 • najem vrtnega ognja in drv,
 • najem treh pitnikov in deset označevalnih tablic (za pijačo ali hrano),
 • tri briši piši table za označbo npr. aperitiv, self-service, poslikava obrazov oz. po želji,
 • najem večje table piši briši + krede,
 • lučke za dekoracijo,
 • seta za lokostrelstvo,
 • najem smerokaza,
 • najem treh bakel in olja.
 • MINI čiščenje – 70,00€,
 • MAKSI čiščenje – 170,00€
MINI ČIŠČENJE (70,00€) MAKSI ČIŠČENJE (170,00 €)
Čiščenje praznih miz in klopi,

 

Čiščenje žara / kotla/kamina
Odvoz ločenih smeti v vrečah

 

do 5 vreč – do 10 vreč
Postavitev miz in klopi na prvotno mesto,

 

X
Pometanje

 

X
Pobiranje odpadkov po mizah in tleh,

 

X
Čiščenje inventarja (hladilnik, zamrzovalnik, pulti, šank) X
Čiščenje inventarja (pripomočki za žar, krožniki, šalice, pribor, pepelniki)

 

X
Čiščenje tal

 

X

Pri zakupu čiščenja, dobite vreče. V kolikor želite več vreč, je odvoz vsake nadaljnje vreče 8,00 €.

Smeti morajo biti ločene. V nasprotnem primeru se zaračuna ločevanje smeti 100,00€.
Čiščenje je potrebno najaviti vsaj dva dni prej.

 1. Člen

V kolikor ni prišlo do poškodb in kraje inventarja, se najemniku vrne kavcija v višini 100,00 EUR, ki jo je najemnik ob rezervaciji termina.

Morebitno škodo, ki jo je povzročil najemnik ali kdorkoli izmed njegovih gostov iz malomarnosti ali neupoštevanja navodil, je potrebno s strani najemnika odpraviti v najkrajšem možnem času ali poravnati nastalo škodo.

 

 1. Člen

Cenik

Pridržujemo si pravico do spremembe cenika.

 • POSPRAVLJANJE KONFETOV 50,00€ ,
 • ČIŠČENJE PRAZNIH MIZ IN KLOPI 10,00€,
 • POSTAVITEV MIZ IN KLOPI NA PRVOTNO MESTO 10,00€ na klop in 30,00€ na mizo,
 • POBIRANJE ODPADKOV PO MIZAH IN TLEH 30,00€,
 • ČIŠČENJE INVENTARJA (HLADILNIKOV, ZAMRZOVALNIKA, PULTOV, ŠTEDILNIKA, PRIPOMOČKI ZA IGRO,) 30,00€,
 • ČIŠČENJE INVENTARJA ZA PRIPRAVO HRANE IN PIJAČE TER UPORABO PRI HRANJENJU IN PITJU (KOZARCI, KROŽNIKI, ŠALICE, POSODA, PEPELNIKI, PRIBOR, NOŽI, PRIPOMOČKI ZA ŽAR) 50,00€,
 • POMETANJE 10,00€,
 • ČIŠČENJE TAL 50,00€,
 • ČIŠČENJE ŽARA 40,00€,
 • ČIŠČENJE KOTLA 20,00€,
 • ČIŠČENJE KAMINA 20,00€,
 • IZDELAVA NOVEGA (izgubljenega) KLJUČA 35,00€.
 • 70,00 € MINI čiščenje,
 • 170,00 € MAKSI čiščenje,
 • 100,00€ neupoštevanje mira in izvajanje hrupa, dretje, glasna glasba ipd.).

 

V cene je vštet DDV.

 

 

 1. Člen

Najemnik se zaveže, da bo primerno ravnal z objektom ter upošteval hišni red in navodila ter uporabljal objekt namensko. Če želi najemnik preurediti prostor za svoje prostore ali namestiti naprave, se mora predhodno dogovoriti z najemodajalcem.

Hišni red:

 • Catering podjetje uporablja dodatno kuhinjo, kjer je potrebno uporabo dodatne kuhinje plačati 20,00€. Peka (uporaba žara) ni dovoljena na lesenem podu pri kozolcu, travi, ampak v dodatni kuhinji. Odlaganje pepela, oglja kjerkoli po pesku, zemlji ali okolici kozolca je prepovedana. Pepel in oglje se lahko odloži v kamin, najemodajalec pa po dogovoru to pospravi.
 • Najemnik se z rezervacijo strinja, da se zaveda, da je glasna glasba in hrup prepovedan ves dan. V kolikor se tega ne upošteva, ima najemodajalec pravico zaračunati 100,00€ zaradi škode poslu, ki ga izvaja Čarman Peter s.p.
 • Najemnik s podpisom jamči, da bo le on imel dostop z avtomobilom do kozolca za dostavo.
 • Najemnik jamči, da bo opozoril svoje goste naj parkirajo poševno ob cesti pred zapornico in ne ob kozolcu.
 • Najemnik odnese smeti sam in jih ne odlaga v gozdu ali kjerkoli drugje na zemljišču.
 • Najemnik za seboj in svojimi gosti na koncu vse počisti.
 • Najemnik skrbi za čistočo in varnost udeležencev
 • Prepovedano plezanje po kozolcu
 • Prepovedan dostop do vrtičkov. Najemnik je dolžan opozoriti svoje goste naj ne hodijo do vrtičkov in po njih.
 • Najemnik s podpisom jamči, da je seznanjen z zakonom 8. člena ZJRM-1 o kršenju javnega reda in miru in prevzema odgovornost zase in za svoje goste.

 

 1. člen ZJRM-1 (povzročanje hrupa):

Kdor na nedovoljen način med 22. in 6. uro moti mir ali počitek ljudi s hrupom in ne gre za nujne interventne-vzdrževalne posege, se kaznuje z globo od 83,46 do 208,65 evra.

Najemnik je sam odgovoren za kršenje reda in miru in prevzame odgovornost v primeru kršitev in/ali posredovanja javnih organov.

 1. Člen

Najemnik ne more svojega dogovorjenega termina najema prostora in storitev oddajati drugemu koristniku, razen v dogovoru z najemodajalcem.

 1. Člen

Rezervacija je potrjena z  vplačilom celotnega zneska, in sicer najemnine in varščine.

 1. Člen

Najemnik lahko prekliče pogodbo do 21 dni pred rezerviranim terminom najema piknik prostora in se mu tedaj vrne celotni vplačan znesek, razen 30,00€ administrativnih stroškov.. V kolikor  najemnik ne prekine pogodbe do 21 dni pred rezerviranim terminom, se zaračuna 50-odstotkov vplačanega zneska najemnine. V tem primeru najemodajalec lahko odda piknik prostor drugemu najemniku.

V kolikor najemnik prestavi piknik z enega termina na drugega, je potrebno vplačati 50% cene novega termina.

 

 1. Člen

Vso odgovornost glede škode in posledic piknika nosi najemnik piknik prostora.

 

 1. Člen

Z rezervacijo in vplačilom uporabe prostora in varščine za  morebitno nastalo škodo se najemnik zaveže, da bo spoštoval in upošteval navedena pravila.

12. Člen

Glede na uredbe RS mora organizator in najemnik prostora Piknik pri kozolcu spoštovati priporočila NIJZ za preprečevanje Covid-19, ki jih najde tukaj.

Organizator poskrbi za zadostno količino razkužil in komunikacijo glede varnostne razdalje udeležencev.

Pri organiziranem zbiranju ljudi je za zagotovitev in spoštovanje ukrepov odgovoren organizator.

Ljubljana, 3.1.2022

 

Najemodajalec

Čarman Peter s.p.

Martinčeva ulica 38, 1000 Ljubljana

SI40261956

 

Kontaktna oseba

Sabina Čarman

051 241 826

piknik@prikozolcu..si